Pomáháme s čištěním vody znečištěné ropnými látkami

Datum: 10. 7. 2024

Víte, že každé parkoviště musí být zabezpečeno proti případnému úniku ropných látek do kanalizace? A proč se nesmějí dostat ropné látky nebo jiné chemikálie do čistírny odpadních vod?
 
Všechna parkoviště, odstavné plochy, čerpací stanice, mycí linky nebo areálové plochy musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek do kanalizace. Důvodem je nejen ochrana životního prostředí, ale především fakt, že tyto látky negativně působí na mikroorganismy v čistírně odpadních vod a narušují přirozené pH vody. 
 
Principem odlučování ropných látek je gravitace a koalescence. Znečištěná voda s obsahem ropných látek přitéká do sedimentačního prostoru, kde se pevné látky usazují v kalovém prostoru a ropné látky vystupují k hladině. Tyto ropné látky jsou unášeny přes přelivovou hranu a shromažďují se na hladině za koalescenční sekcí. Přes sorpční filtr je voda dále dočištěná na požadované parametry. Po průtoku přes filtry odtéká vyčištěná voda přes havarijní uzávěr do odtokového potrubí.  
 
BEST ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK jsou určeny k odlučování ropných látek z přitékající znečištěné vody a společnost BEST je nabízí v rozpětí výkonu od 5 do 65 l/s. Kvalita vyčištěné vody s použitím koalescenčního filtru je od 1 do 5 mg NEL/l. Při doplnění sorpčním filtrem je výstupní hodnota z odlučovače od 0,2 do 0,5 mg NEL/l.  
 
Nádrže určené pro odlučovače ropných látek jsou vyráběny z betonu třidy C 40/50 dle normy 
ČSN EN 206+A1 a při dodržování předepsané údržby garantují neomezenou životnost. Nádrže jsou navíc variabilní, s různými průměry a stavebními výškami a poskytují široké možnosti sestav.

Získejte novinky o materiálech nebo produktech - přímo do doručené pošty


Pokračováním v procházení našich webových stránek a používáním našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme údaje o vašich návštěvách.
Přečtěte si více...

Ano, rozumím

Změnit souhlas s používáním cookies