Izolátory chvění ISTAKO s ocelovou pružinou

Datum: 20. 9. 2023

Užití a funkce izolátorů vibrací ISTAKO


Provozem strojního zařízení dochází ke vzniku chvění, rázů a otřesů, které se při pevném ukotvení přenášejí do stavební konstrukce. V mnohých případech jsou otřesy tak značné, že dochází k destrukci stavebního díla a k odstavení strojního zařízení z provozu.

Budící síly a momenty mají svůj původ buď v samotné konstrukci stroje (klikový mechanismus apod.), nebo vznikají jako důsledek pracovních úkonů (buchary, lisy), popřípadě jsou způsobeny nevyvážením či opotřebením rotujících částí (ventilátory).

Stupňující náročnost na provozní vlastnosti strojů, ekonomické dimenzování staveb a hygienu pracovního i ostatního prostředí změnily i názory na stavbu základových bloků. Tomuto problému je v poslední době věnována zvýšená pozornost. Dobrý základ má nejenom zajistit stabilitu strojního zařízení, ale i účinně snížit přenos chvění a otřesů do okolí.

Není-li možné odstranit příčiny vibrací, je jediným řešením pružné uložení strojního zařízení.

Získejte novinky o materiálech nebo produktech - přímo do doručené pošty


Pokračováním v procházení našich webových stránek a používáním našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme údaje o vašich návštěvách.
Přečtěte si více...

Ano, rozumím

Změnit souhlas s používáním cookies